Friday, February 22, 2008

Videos de Jo Jo


Jo Jo - Baby it's you (pronto)
Jo Jo - Leave (pronto)
Jo Jo - Not that kind of girl
Jo Jo - Too little too late

Saturday, February 9, 2008

Videos de Carrie Underwood

Carrie Underwood - Jesus take the wheel (pronto)
Carrie Underwood - Before he cheats
Carrie Underwood - Wasted
Carrie Underwood - Don' forget to remember me (pronto)
Carrie Underwood - So small
Carrie Underwood - Ever ever after